Poranek ze Słowem na Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

On zapewnia pokój granicom twoim.

Ps 147,14

Chrystus jest pokojem naszym.

Ef 2,14