Poranek ze Słowem na Wielki Czwartek 2020

Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Zastępów! Ja także pójdę!
Za 8,21

Gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną.
Mk 14,26