Poranek ze Słowem na 9 marca 2021

Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością.

Mi 7,8

Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia.

1 Tes 5,5