Poranek ze Słowem na 9 maja 2020

Pan, twój Bóg, błogosławił cię w każdym dziele rąk twoich. 5 Mż 2,7

Od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. 1 Kor 4,2