Poranek ze Słowem na 9 lutego 2021

Bogu, którego słowo wielbię, Panu, którego słowo wielbię.

Ps 56,11 (BE)

Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.

2 Tm 1,14