Poranek ze Słowem na 9 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!

Iz 43,1

Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?

Rz 8,31