Poranek ze Słowem na 8 stycznia 2021

Bóg jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.

Ps 62,7

Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich.

Hbr 12,12-13