Poranek ze Słowem na 8 sierpnia 2020

Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Ps 25,15

Paweł napisał: Módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. 2 Tes 2,1-3

2 Tes 2,1-3