Poranek ze Słowem na 8 października 2020

Jozue rzekł do ludu: Wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby mu służyć. A oni odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami. Joz 24,22

Niech was nie odciąga od nagrody ten, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie. Kol 2,18 (BE)