Poranek ze Słowem na 8 marca 2021

Panie! Tyś Bogiem naszym, niech ci nie sprosta człowiek!

2 Krn 14,10

Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.

2 Kor 12,9