Poranek ze Słowem na 8 maja 2020

Niech zstąpi na mnie miłosierdzie twoje, abym żył. Ps 119,77

Teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją; i opuściła ją gorączka, i usługiwała im. Mk 1,30-31