Poranek ze Słowem na 8 lutego 2021

Ci, którzy Pana miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy.

Sdz 5,31

Jezus modlił się: Dałem im chwałę, którą mi dałeś.

J 17,22