Poranek ze Słowem na 6 marca 2021

Pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.

Iz 60,3

Przyjdź Królestwo twoje.

Łk 11,2