Poranek ze Słowem na 6 maja 2020

Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Iz 42,16

Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, (…) nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Łk 1,78-79