Poranek ze Słowem na 6 lipca 2020

Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Ps 103,12

Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Rz 5,20