Poranek ze Słowem na 5 września 2020

Panie, byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. Iz 25,4

Mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; znam ucisk twój i ubóstwo. Obj 2,8-9