Poranek ze Słowem na 5 marca 2021

Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny.

Prz 18,10

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

Flp 4,6