Poranek ze Słowem na 5 lutego

Od śmierci [ocaliłeś] duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia.

Ps 56,14

Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk.

Dz 12,7