Poranek ze Słowem na 5 listopada 2020

Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Joz 21,45

Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Ga 4,28