Poranek ze Słowem na 5 grudnia 2020

Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność.

Ps 68,6-7

Gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Jezusa wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu.

Mk 1,32-34