Poranek ze Słowem na 5 czerwca 2020

Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest Bóg twój? Ps 42,4

Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. 2 Kor 12,9