Poranek ze Słowem na 4 sierpnia 2020

Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Ps 26,12

Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. 1 Kor 14,26