Poranek ze Słowem na 4 maja 2020

Ci, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa! (…) Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego i za jego cuda dla synów ludzkich. Ps 107,3.8

Oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Łk 14,22-23