Poranek ze Słowem na 4 lutego 2021

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu.

Ps 34,19

Jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha.

2 Kor 1,5