Poranek ze Słowem na 4 listopada 2020

Raduj się, Córko Syjonu! Głośno wykrzykuj, Izraelu! Ciesz się i wesel się całym sercem, Córko Jerozolimy! Pan cofnął wyrok na ciebie. So 3,14-15 (BE)

Jezus Chrystus jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.1 J 2,2