Poranek ze Słowem na 31 października 2020

Rano weselić się będę z łaski twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Ps 59,17

Wczesnym rankiem, przed świtem, Jezus wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. Mk 1,35