Poranek ze Słowem na 31 marca 2021 – ks. Sebastian Madejski

Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana.

Prz 23,17

Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.

Łk 23,34