Poranek ze Słowem na 30 września 2020

Wierzę nawet wtedy, gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony. Ps 116,10

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Jk 1,12