Poranek ze Słowem na 30 stycznia 2021

Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, a wierni twoi niech ci błogosławią!

Ps 145,10

Ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.

Hbr 6,7