Poranek ze Słowem na 30 marca 2021 – ks. Piotr Gaś

Dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu.

Iz 9,5

Jezus Chrystus wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

2 P 1,17