Poranek ze Słowem na 30 maja 2020

Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: Nawet gdyby Balak dawał mi swój dom, pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana, mojego Boga. 4 Mż 22,18

Nie jesteśmy przecież jak wielu innych handlarzami Słowa Boga, lecz przemawiamy w Chrystusie, jak ludzie odznaczający się szczerością, jak ludzie posłani od Boga i stojący przed Bogiem. 2 Kor 2,17 (BE)