Poranek ze Słowem na 30 lipca 2020

Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana! So 1,7

Kto ma uczy ku słuchaniu, niechaj słucha. Mk 4,9