Poranek ze Słowem na 30 kwietnia 2020

Dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Ps 73,1

Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. 1 J 3,21-22