Poranek ze Słowem na 30 grudnia 2020

Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych.

Iz 65,17

Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Mt 6,10