Poranek ze Słowem na 30 czerwca 2020

Z natchnienia twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego!”. Przeto oblicza twego szukam, Panie. Ps 27,8

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Flp 4,6