Poranek ze Słowem na 3 września 2020

Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Prz 12,25

Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ef 4,32