Poranek ze Słowem na 3 października 2020

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Iz 9,1

[Rozgłaszajcie] cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. 1 P 2,9