Poranek ze Słowem na 3 marca 2021

Rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam.

1 Mż 2,18

Gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.

J 19,26-27