Poranek ze Słowem na 3 lutego 2021

Czy człowiek może uczynić sobie bogów?

Jr 16,20

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

1 J 5,20