Poranek ze Słowem na 3 czerwca 2020

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Ps 34,16

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Mt 7,7