Poranek ze Słowem na 29 maja 2020

Język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, przez cały dzień głosił chwałę twoją. Ps 35,28

Uczniowie wrócili do Jerozolimy z wielką radością. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Łk 24,52-53