Poranek ze Słowem na 29 lipca 2020

Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Hi 1,21

Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. 1 Tm 6,7-8