Poranek ze Słowem na 28 października 2020

Kto jest skałą prócz Boga naszego? Ps 18,32

Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Kor 3,11