Poranek ze Słowem na 28 maja 2020

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi! Ps 25,16

Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź. J 5,7-8