Poranek ze Słowem na 27 stycznia 2021

Jakub modlił się do Boga: Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu.

1 Mż 32,10

Jezus rzekł do Zacheusza: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym.

Łk 19,9