Poranek ze Słowem na 27 kwietnia 2020

Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 1 Mż 3,8

Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Rz 8,15