Poranek ze Słowem na 27 czerwca 2020

Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, wykupiłeś jako szczep dziedzictwa twego. 
Ps 74,2

Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali.
2 Kor 8,9