Poranek ze Słowem na 26 listopada 2020

Teraz, Boże nasz, składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię twoje. 1 Krn 29,13

[Dziękujcie] zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ef 5,20