Poranek ze Słowem na 25 września 2020

Pełny pokój mają Ci, którzy kochają twój zakon, na niczym się nie potkną. Ps 119,165

Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Kol 3,16