Poranek ze Słowem na 25 stycznia 2021

Lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary.

Jr 30,11

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.

1 P 5,6